Jdi na obsah Jdi na menu
 


   

 FidoDido, o.s. vzniklo na a konci roku a 2006. Jedná se o a organizaci, která se  a opírá o myšlenku dobrovolnictví. Zakladatelé jsou bývalí studenti FSE UJEP oboru sociální práce, pro které se práce stala koníčkem a ve svém volném čase se snaží přispět k rozvoji  komunitního života v lokalitách. Převážnou část našich členů tvoří lidé,  kteří buď   studují, nebo a již a jsou a vystudovaní  odborníci a v a sociálních a či pedagogických oborech vysokých škol, včetně specializací na vychovatelství, dramaterapií, aj. Většina našich členů má dlouholetou praxi v oblasti práce se zdravotně či sociálně handicapovanými spoluobčany. Naším cílem je vytvořit takový systém aktivit, které nabídnou dětem alternativu ke každodennímu životu v sociálně vyloučených lokalitách.

 

Cíle činnosti :

 

podpora zlepšování vzájemných mezilidských vztahů ve společnosti

 

podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných spoluobčanů v Ústeckém kraji

 

organizování edukativních a relaxačních jednorázových i dlouhodobých akcí pro tyto spoluobčany

 

podpora vzdělávání a efektivního využívání volného času dětí  a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí

 

prevence sociálně patologických jevů ve společnosti

 

podpora informovanosti veřejnosti o problematice sociálně a zdravotně znevýhodněných spoluobčanů

 

propagace multikulturalismu